www.35salkatab.blogsky.com فروش بیش از 500 جلد کتاب شخصی کمیاب برای اطلاعات بیشتر به این ادرس مراجعه کنید
نگارش در تاریخ دوشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1392 توسط meraj marjani


  

 رسیدن موسم بهار همراه است با شروع نمایشگاه گل و نمایشگاه بین المللی کتاب ، در این راستا علاقمندان به کتاب و کتابخوانی مجالی یافته تا حضوری به هم رسانند تا یکبار دیگر با اثار نویسندگان نامی تجدید پیمان بندند . امید است که کتاب و کتابخوانی محدود به هفته ای نشده و این رسم به صورت عادتی روزمره در میان مردم نهادینه شود . اینده متعلق به کسانی است که به گذشته خودشان آگاهی داشته باشند .ملتی که به تاریخ خود آگاه نیست محکوم به تکرار آن است . امروز اخرین قسمت از مجموعه شاهان و رعایا را به پایان می بریم


marjani.meraj@gmail.com 

www.medjai.blogsky.com 

 معراج مرجانی  

 

 

 شاهان و رعایا -3

 

این گفته پانتئا  که آرزویم بیشتر آن است که در کنار شوی‌  قهرمان خویش در گور باشم تا در جوار شوهری پلید و حقیر در نور بدون شک اشاره ای    است  به اصل و قاعده  والا و دقیق ) اما احتمالا نا  مکتوب ( شرافت و  صداقت که الهام بخش طبقات بالای ایران بود است . داریوش یکم که خود را الگویی   برای پیروان دیگر می‌ دانست ، بسیاری از احکام این اصل را هم در زندگی‌ و هم در سنگنبشته  ای که به  دستور او به صخره ها  حک کرده ا‌ند ، مورد تائید و تاکید قرار داده است :

به خواست  اهورامزدا چنان کسی‌ هستم که راستی‌ را دوست هستم ، بدی  را دوست نیستم . نه مرا میل است کهشخص ضعیف از طرف توانابه اوبدی  کرده شود نه آن مرا میلاست „  که شخصتوانایی   از طرف ضعیفبه اوبدی کرده شود .

آنچه راست است „  آن میل من است „ . مرد دروغگو را دوست نیستم ... سخت بر هوس خود فرمانروا  هستم . مردی که  همکاری می‌  کند او را به جای همکاری اش  „ همان  طور  او را پاداش می‌ دهم . آن که زیان می‌ رساند  او را  به جای زیان   „اش کیفر می‌ دهم . نه مرا میلاستکه مردی زیان برساند  . نه حتی مرا میلاست که  اگر زیان  برساند  کیفر نبیند .

بیزاری داریوش از دروغ به ویژه پر معناست . بنا به نوشته هرودوت ، ایرانیان „  دروغ  گفتن و پس از آن بدهکار بودنرا زشت تر  از هر چیزی می‌دانند .

دلایل بسیاری برای هراس آنها از وام داشتن وجود دارد ، اما مهم این اعتقاد آنان است که هر کس قرض دارد ناچار است دروغ بگوید . „ کیفر درغگویی معلوم نیست  چه بود ه ، اما مجازات‌های مربوط به جرایم دیگر چه برای  طبقات بالا  و چه پایین،  بسیار سنگین  بوده  است  . مثلا مجازات قتل ، تجاوز  به عنف و خیانت ا  عدام  بود ه است که به صورت زنده به گور کردن ، به چهار میخ کشیدن ، یا خفه کردن در گودالی از خاکستر انجام می‌ شده است . حتی  ارتکاب جرائم   نسبتا کوچک تر به گور شدن یا قطع دست و پا می‌  انجامید .

از سوی دیگر ، هرودوت و سایر نویسندگان  باستانی اتفاق نظر دارند که اکثر ایرانیان مردمانی سازگار و پیرو قوانین و قواعد جامعه بودند . معمولا افراد برابر وقتی‌ به یکدیگر می‌ رسیدند درود  می‌ گفتند  و لب های یکدیگر را می‌ بوسیدند  و کسانی‌ که   تا حدی برابر بودند  به بوسه ای    بر  گونه یکدیگرهای   اکتفا می‌ کردند ، عملی‌ که اکنون در جامعه های  امروزی غربی رواج دارد . آن ها همچنین به برپایی  جشن و میهمانی   و نوشیدن  شراب به ویژه در مراسم برگزاری جشن های تولد علاقه داشتندهرودوت می‌ گوید : „ یک ایرانی‌ ثروتمند در  جشن    زاد  روز  خود ممکن است یک گاو یا اسب یا شتر یا خر را در تنور بپزد و با آن به پذیرایی‌   از میهمانان خود بپردازد ، و اگر  تنگدست  باشد به پختن حیوانی کوچکتر اکتفا کند . خوراک اصلی‌ چندان فراوان نیست ، اما انواع دسر ها بارهاجداگانه  به میهمانان تعارف می‌ شوند بسیار فراوانند  .

همین رسم  باعث شده که یونانیان  از سر سفر ه ایرانیان گرسنه بر خیزند ، برای آن که ما هیچ چیز را بهتر از آن نمیدانیم که برایمان چند بار غذا آورده شود . „

 

  ...

برای مطالعه بیشتر به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید 

 

پیکار جاودان میان روشنایی   و تاریکی‌

مراسم دیگر مربوط به  آیین های دینی بود . بیش تر ملل و اقوام شاهنشاهی ایران حتی  پس از آن که به درون امپراتوری ایران جذب شدند ، به پرستش خدایان   بومی خود ادامه دادند . خود ایرانیان در آغاز و پیش از هخامنشیان به خدایان   متعدد اعتقاد داشتند و به درگاه  ایزدا ن طبیعی‌  گوناگونی  که منشا آنها دائه وا „ „ دیوانبود است دعا می‌ کردند . در میان این ایزدان  ، یک خدای آسمانی به نام اهورامزدا   که قبلا در شمال پرستید ه می‌ شد ، در اواخر  هزاره دوم ق. م به فلات  ایران رسید .

سرانجام پیامبر بزرگی‌ به نام  زرتشت  ظهور کرد  که یونانیان و سایر غربیان   بعدها او را زورو آستر نامیدند . زمان دقیق زندگی‌ و دعوت زرتشت معلوم نیست و دانشمندان در این بار ه با هم بحث و مشاجره دارند ، بیش تر دانشمندان زمان او را یا در آغاز قرن نهم یا سده  ششم  پیش از میلاد می‌ دانند . زرتشت از بنیاد یک موحد و یکتا پرست  بود و اهورامزدا را به عنوان خدای خرد و یگانه ایزد راستین می‌ ستود   و نیایش می‌  کرد  . فرض بر     این  بود  که  اهورامزدا  درگیر پیکاری  جاودانه با نیرویی  شریر یا شیطانی است که نخست در اوستابه او انگر ه مینوو سپس اهریمن گفته  می‌ شود .بعدها ایرانیان غالبا اهورامزدا را به  شکلی‌ که در کتیبه  بیستون   توسط داریوش   حجاری شده است ، یعنی‌ پادشاهی که حامی‌ و طرفدار پر شور  اعتقادات زرتشتی بود ، تصویر کرده ا‌ند . بنا به توصیف اومستد تصویر حجاری شده خداوند بر بالای سر شاه  شناور است .

 

 

 بر بالای سر داریوش ایزد ریش دار کلاهی   استوانه  ای  بر سر دارد که شاخک  های  نمادین ربانی  و صفحه ای از هشت پرتو خورشیدی او را از شاه متمایز     می‌ سازد  ... جامه اش  ردایی   آویخته است که استینهایش   به مچ های دستبند دار می‌ رسد . در دست چپ او حلقه ای است که مقام سلطنت را به شاه اعطا  می‌ کند ، دست راست او با کف گشوده  برای دعا بلند شده است . او بر حلقه ای بزرگمجهز به بالها بر آسمان بلند شده ... و از دو طرف حلقه بال دو شاخه ای او را نگاه می‌  دارد .

کیش زرتشت ، دینی که از آموزش های پیامبر سرچشمه گرفته و داریوش و جانشینان او پیرو آن بودند ، اصول  کانونی   و اصلی‌ متعددی دارد .یکی‌ از این اصول  آن بود  که فرد  با اخلاق کسی‌ است که به  همزیستی‌  صلح آمیز و همساز و هماهنگ با همسایگانش  بپردازد . اصل دیگر آن  بود که انسان پیوسته باید از گمراهی توسط دیوانکهن بپرهیزد ، دیوان   ارواح شریر یا شیاطینی بودند  که با اهریمن همکاری داشتند . بنابراین   زندگانی انسان مبارزه ای میان نیکی‌ و بدی  است همانطور که خداوند نیز خود درگیر این مبارزه استپیکاری  میان نیروهای نیک و بد ، میان روشنایی   و تاریکی .

این اندیشه ها همراه با دیگر اندیشه ها و اعتقادات زرتشت در گذر زمان در مجموعه ا  ی از نوشته ها به نام  „ اوستا گرد آمدند . مقام های روحانی این مذهب نیز شکل گرفتند . روحانیون این مذهب  را که منشا مادیداشتند مغ  می‌ نامیدند  که کلمات امروزی جادوییو  جادوگراز آن نام گرفته شده است  ، چرا که آنان  آیین های  ویژه ای  داشتند  که مبتنی‌ بر رویاها ، اختر شناسی‌ و جادوگری   بود  . مغان همچنین سخت پیرو این اندیشه بودند که بعضی‌ جانوران نظیر سگ و گاو خوب و بعضی‌ دیگر افریدگان    شیطانند و باید حتی المقدور آنها را نابود  کرد  . این مخلوقات   اهریمنی شامل خزندگان ، مورچه گان    ، مگس ها  ، کرم ها ، قورباغه ها ،مار  ها  و نظایر  آنها بودند .

مراسم تدفین مردگان نیز توسط مغان انجام می‌ شد که اجساد را در هوای باز قرار می‌ دادند تا پرندگان و سایر جانوران گوشت را از استخوان  جدا   سازند و  سپس  استخوان را دفن    می‌ کردند  .بر خلاف ایشان اکثر مردم ایران اجساد مردگان خود را در معرض  هجوم مردارخواران    و لاشخوارن قرار نمی‌ دادند و رایج ترین روش این بود که به تن  جسد روغن ) یا موم  ( می‌ مالیدند  و سپس آن را به خاک می سپردند ، و حتی معتقدانی با ایمان مانند داریوش ترجیح می‌ دادند در گورهای   سنگی‌  دفن شوند تا به  اجرای آیین مغان  بپردازند .این نکته و سایر مغایرت های میان مراسم ایینی معمول در میان ایرانیان و روش های مغان ، دانشمندان و محققان را به  این نتیجه رساند  که گروه های    متفاوت مذهبی‌ با تفسیرهای گوناگونی در ایران وجود داشته است . بدین قرار مغان احتمالا یک آیین ارتد وکس   و سخت مذهبی‌ را اجرا می‌ کردند که شاه و بزرگان کمتر رعایت می‌  کردند  و طبقات پایین نیز  مراسم  متفاوتی  درباره خدایان سنتی‌ داشتند . ممکن است کشفیات آینده باستانشناسی این راز را روشن گرداند  . به هر حال    در حال  حاضر  ، همانند بسیاری از جنبه های زندگی‌ و فرهنگ ایرانیان ، این مسله  نیز   در غبار زمان پوشیده مانده است .


پایان

Write By : Meraj Marjani

The Persian Empire”

Author: Nardo , Don

Translator: Morteza   sagheb   far

 

 *لطفا مطالب را بدون ذکر منبع کپی نکنید * 

 

 "لینک‌های مرتبط با این موضوع را ملاحظه کنید "  

 

شاهان و رعایا -۱ 

 

 شاهان و رعایا -۲

 

 

 

 

اشتراک و ارسال مطلب به:

قالب وب